Utilaje

Lucrări și drumuri

Noul nostru model de rafinador CCGF-C special pentru multiple miscari pentru o mai buna cuplare la pamant. Este compus dintr-un rînd duble de yînfuri ideal pentru pamant normal cat si pentru drumuri. De asemenea în functie de model desomiderea aripilor individuale cu bálamale în lateral se poate deschide páná la aproximativ 120º pentru o gama de lucru mai buma. Acest ccgf-c are o înclimatie a simii catre laturi independent hidraulic de restul masimii. Acesta turna a masimii catre cele doua laturi face deschiderea lateralelor cu care se poate juca cu pamantul.